1. spadestik i SKOLE+

Hermed inviteres alle interesserede til at overvære det første spadestik i SKOLE+ projektet. Se invitationen her.  invitation åben

Nyt fra SKOLE+

Dette nyhedsbrev er det første af en række nyhedsbreve, som vi har tænkt os at udsende til alle interessenter i SKOLE+. Det udsendes samtidig med at det første spadestik skal tages d. 3.6. juni kl. 8.00.Nyt om skole plus 1

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Hesselager Sport og Kultur onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19 i Glassalen på Stokkebækskolen afd. Hesselager Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Formandens beretning. 4) Godkendelse af regnskab v/ Kurt Ørnegaard 5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg til bestyrelsen. På […]

Hesselager Sport- & Kultur © 2015