Udtrækning af folkeaktier.

I forbindelse med Hesselager Sport og Kulturs generalforsamling d. 14.3. 2018 blev der udtrukket et endetal på de folkeaktier, som nu kan indløses med 100 kr. pr. stk. Ejere af folkeaktier med endetallet 2 kan ved at aflevere folkeaktien inden næste generalforsamling få 100 kr. tilbage ved henvendelse til foreningens kasserer Kurt Ørnegaard.

Generalforsamling 2018

        Indkaldelse til generalforsamlinger i Hesselager Sport & Kultur og Hesselager Fitnesshus onsdag d. 14.marts 2018 hhv. kl. 19 og kl. 20. Mødelokalet på Stokkebækskolens afd. i Hesselager. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før. Vel mødt Bestyrelserne.

Hesselager Sport- & Kultur © 2015